KATTAVA JA SYVÄLLINEN TIETOTURVA

Kaikki turvallisuus on vakiona. Se sisältää muun muassa elektronisen kuljettajan avustajan, joka auttaa kuljettajaa havaitsemaan ja varoittamaan vaaran ja joka voi hätätilanteessa puuttua törmäyksen välttämiseksi kiinteisiin ja liikkuviin esineisiin, mukaan lukien ihmiset ja eläimet. Useimmat ominaisuudet ovat tuttuja. Jotkut ovat aivan uusia.

Road Sign Assist (RSA): Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä.

Subaru Safety Sense auttaa sinua pysymään tietoisena alueen nopeusrajoituksesta. Järjestelmän laajakulmakamera näkee liikennemerkit ja näyttää viimeisen ohitetun nopeusrajoituksen auton nopeusmittarin vieressä. Jos nopeus ylittää suurimman sallitun nopeuden, merkkivalo palaa tasaisen punaisena. Jos et huomio näytön varoitusta, Subaru Safety Sense auttaa sinua antamalla myös äänisignaalin nopeuden ylittäessä sallitun rajan.

Lane Departure Alert (LDA): Kaistavahtijärjestelmä

Subaru Safety Sense auttaa pitämään auton oikealla kaistalla. Järjestelmä skannaa tietä laajakulmakamerallaan ja tunnistaa valitsemasi kaistan näkemällä sekä maalatut viivat ajoradalla että sen fyysiset rajat, kuten jalkakäytävät tai reunakivetykset. Jos poikkeat vahingossa tien reunaan tai viereiselle kaistalle, kuuluu varoitusääni. Tarvittaessa järjestelmä voi puuttua asiaan myös ohjaamalla auton takaisin oikealle kaistalle ja valitsemaasi suuntaan.

Lane Tracing Assist (LTA): Kaistallapitoavustin

Subaru Safety Sense auttaa pitämään auton kaistan keskellä. Lukemalla tien maalattuja merkintöjä laajakulmakamerallaan ja antamalla ohjaustehostimen kautta pieniä impulsseja ohjauspyörään, järjestelmä näkee valitsemasi kaistan ja voi auttaa sinua seuraamaan tietä pitämällä autoa aktiivisesti keskellä kaistaa. Järjestelmässä on myös looginen muisti. Jos tien merkinnät jäävät epäselväksi, se muistaa, miltä tie näytti ennen ja voi selvittää, missä kaista jatkuu.

Pre-Collision System (PCS): Automaattinen jarrutus

Subaru Safety Sense on aina valpas apukuljettaja, joka näkee kaiken liikenteessä ja havaitsee esteet, joita et ole ehkä huomioinut itse. Jos järjestelmä havaitsee esteen ja arvioi törmäysvaaran, se antaa ensin äänimerkin varoittaakseen sinua hyvissä ajoin. Jos et toimi ajoissa ja järjestelmä arvioi törmäysvaaran, jarrut aktivoituvat automaattisesti vähentämään nopeutta ja tarvittaessa pysäyttämään auton kokonaan.

Dynamic Radar Cruise Control (DRC): Mukautuva vakionopeudensäädin.

Subaru Safety Sense auttaa sinua ylläpitämään tasaisen ja mukavan nopeuden säilyttäen samalla automaattisesti esiasetetun turvaetäisyyden kaikkeen edessä olevaan liikenteeseen. Jos saavutat hitaamman ajoneuvon, nopeutta jarrutetaan pehmeästi ja mukavasti, kunnes esiasetettu etäisyys on saavutettu. Järjestelmä valvoo myös useita ajoneuvoja samanaikaisesti. Jos edessäsi oleva ajoneuvo ajaa oikealle kaistalle ja edessä on toinen ajoneuvo, molempien nopeus ja matka lasketaan samanaikaisesti. Tällä tavalla kiihtyvyys sovitetaan välttämään tarpeettoman kovaa jarrutusta ennen kuin seuraava ajoneuvo on otettu kiinni. Samalla tavalla järjestelmä näkee myös hitaammat ajoneuvot vierekkäisillä kaistoilla. Jos toinen ajoneuvo on vaihtamassa samalle kaistalle, jolla ajat, tai jos itse vaihdat hitaammalle kaistalle, ajoneuvon nopeus säädetään automaattisesti hyvissä ajoin, jotta vältytään kovalta jarrutukselta.

Emergency Driving Stop System (EDSS): Ajon hätäpysäytysjärjestelmä

Subaru Safety Sense huolehtii kuljettajastaan ​​ja kaikista auton sisä- ja ulkopuolella. Matkustamossa olevan kameran avulla järjestelmä voi havaita, jos kuljettaja ei ole tarkkaavainen tai hän ei yhtäkkiä pysty jatkamaan ajamista. Jos näin tapahtuu, järjestelmä yrittää kiinnittää kuljettajan huomion lähettämällä ensin äänisignaalin. Jos kuljettaja ei vieläkään reagoi, kuuluu voimakkaampi varoitusääni. Jos tämä ei riitä, auton hätävilkut aktivoituvat samalla kun auto hidastaa automaattisesti vauhtia, kunnes auto pysähtyy kokonaan.

Proactive Driving Assist (PDA): Älykäs kuljettajan apu

Subaru Safety Sense auttaa sinua löytämään optimaalisen sijoittumisen kaistalla. Järjestelmä lukee tien suhteessa auton sijaintiin ja mittaa etäisyydet edellä oleviin ajoneuvoihin ja suojaamattomiin tienkäyttäjiin. Jos olet ohittamassa molemmilta puolilta käveleviä jalankulkijoita kapeassa paikassa, se voi antaa ohjausimpulsseja ohjauspyörän kautta, jotta löydät mahdollisimman turvalliselle etäisyydelle jalankulkijoista. Järjestelmä auttaa myös aktiivisesti sopeuttamaan nopeutta edellä ajavaan ajoneuvoon ja tien muotoon niin, että mahdollisimman tasainen nopeus voidaan säilyttää ja välttää voimakasta ja äkillistä jarrutusta.

Safe Exit Assist (SEA): Kuolleen kulman ilmaisin pyöräilijävaroituksella

Subaru Safety Sense auttaa sinua suojelemaan suojaamattomia tienkäyttäjiä, kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kuolleen kulman varoittimessa on muun muassa toiminto, joka havaitsee nopeasti takaa lähestyvät pyöräilijät ja varoittaa avaamasta kuljettajan ovea. Varoitus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kuolleen kulman varoitus syttyy ulkotaustapeiliin. Jos kuitenkin yrität avata oven kahvasta, varoitus tehostuu äänimerkillä, joka kuuluu samaan aikaan, kun kuolleen kulman varoitusvalo alkaa vilkkua.