location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

AJOTILANTEESEEN MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN

Toisin kuin perinteinen vakionopeudensäädin, EyeSight*1-järjestelmä ei ainoastaan ylläpidä kuljettajan asettamaa nopeutta. Kun järjestelmä havaitsee, että edessä on auto, ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin säätää nopeutta, etäisyyttä ja nopeuseroa tarkkailemalla, että välimatka edessä olevaan autoon pysyy asetettuna. Järjestelmä säätää moottoria, vaihteistoa ja jarruja, jotta nopeus pysyy liikennevirtaan sopivana välillä 0 km/h–180 km/h. Moottoriteille, valtateille ja vastaavan tyyppisille teille suunniteltu ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin havaitsee edellä olevan auton ja sen jarruvalot ja auttaa säilyttämään nopeuden liikennevirran mukaisena helpottaen pitkän matkan ajoa.

K AISTANPITOAVUSTIN

Ajaessasi moottoritiellä, maantiellä tai muilla kaistamerkinnät omaavilla teillä kaistanpitoavustin tarkkailee kaistamerkintöjä stereokameralla ja havaitsee, mikäli auto alkaa liikkua ulos merkityltä kaistalta. Se estää kaistalta ajautumista avustamalla ohjauspyörän käyttöä, nopeutesi ollessa 65 km/h tai enemmän.

ETUAUTON LIIKKEELLELÄHTÖ HUOMAUTUS

Kun auto on paikallaan pysähtyneessä liikennevirrassa ja EyeSight-järjestelmä havaitsee, että edessä oleva auto lähtee liikkeelle. Järjestelmä kehottaa kuljettajaa lähtemään liikkeelle äänimerkin ja vilkkuvan merkkivalon avulla.

K AISTAVAHTI

Kaistavahti aktivoituu ajonopeuden ollessa 50 km/h tai enemmän. Jos auto ajautuu kaistan reunaan, suuntavilkku ei ole päällä ja auto on vaarassa joutua pois kaistalta ajonopeuden ollessa noin 50 km/h tai enemmän, kaistavahti varoittaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla.

PERÄÄNAJOA ES TÄVÄ HÄTÄJARRUTOIMINTO*2  

Kun järjestelmä havaitsee lähestyvän törmäysvaaran edessä olevan ajoneuvon tai muun esteen, peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla hallintapaneelissa. Mikäli kuljettaja ei toimi estääkseen törmäyksen, järjestelmä jarruttaa vähentääkseen törmäyksen voimaa tai jopa välttääkseen sen. Kuljettajan tehdessä toimenpiteitä törmäyksen välttämiseksi, avustin auttaa kuljettajaa. Kun peräänajoa estävä järjestelmä havaitsee edessä olevan törmäysvaaran, väistämisavustin auttaa kuljettajaa kääntymään jyrkästi peräänajon välttämiseksi.

ESTEETTÖMÄN LÄHDÖN VALVONTA

Kun EyeSight-järjestelmä havaitsee edessä olevan esteen kuljettajan lähtiessä liikkeelle eteenpäin peruuttamisen sijaan, esteettömän lähdön valvonta varoittaa esteestä lyhyillä äänimerkeillä, vilkkuvalla merkkivalolla ja vähentää moottorin tehoa törmäyksen välttämiseksi.

*1 EyeSight-järjestelmä on ajoa tukeva järjestelmä, joka ei välttämättä toimi optimaalisesti kaikissa ajo-olosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisen turvallisuudesta ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Järjestelmän tehokkuus riippuu useista tekijöistä, kuten auton huollosta, sääolosuhteista ja tien kunnosta. Katso tarkemmat tiedot EyeSightjärjestelmän toiminnasta ja toimintaa koskevista rajoituksista omistajan oppaasta.

*2 Koska EyeSight-järjestelmä pystyy havaitsemaan ainoastaan sellaiset kohteet, joiden korkeus maanpinnasta on enemmän kuin yksi metri, järjestelmä ei pysty havaitsemaan alle metrin pituisia lapsia. Tietyt olosuhteet voivat rajoittaa järjestelmän toimintaa.

EyeSight-järjestelmän tarkkailema alue (ei mittakaavassa)