location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter
subaru play video

EYESIGHT

SUBARUN JOHTAVAA KULJETTAJAN AVUSTIN -TEKNIIKKAA

Kokonaisvaltainen turvallisuutta edistävä tekniikka on tärkeää Subarulle. Oleellinen osa tätä on peräänajojen estäminen, ja pyrimmekin varmistamaan, että onnettomuudet voidaan välttää. Tästä syystä olemme kehittäneet huippuluokkaisen
EyeSight-kamerajärjestelmän*1. EyeSight-järjestelmän kamerat tarkkailevat tietä toisen silmäparin tavoin. Järjestelmän kaksi erinomaisella kuvantunnistuksella varustettua stereokameraa kuvaavat kolmiulotteista värikuvaa lähes yhtä tarkasti kuin ihmissilmä. Kahden kameran kuvien avulla muotoja, nopeuksia ja etäisyyksiä havainnoiva
järjestelmä tunnistaa autojen lisäksi moottoripyörät, polkupyörät ja jalankulkijat.*2 Kun järjestelmä havaitsee mahdollisen vaaran, se varoittaa kuljettajaa ja myös jarruttaa tarvittaessa onnettomuuden välttämiseksi. Ajoturvallisuutta tehostava EyeSight-järjestelmä avustaa kuljettajaa ympäristön tarkkailemisessa ja parantaa turvallisuuden tunnetta ajettaessa. 

EyeSight-järjestelmä hyödyntää kahdenlaista tekniikkaa:
Kuljettajaa avustava tekniikka auttaa kuljettajaa tarkkailemaan tietä ja onnettomuuksia ehkäisevä tekniikka pyrkii estämään onnettomuuksien tapahtumista.

Ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin

Toisin kuin perinteinen vakionopeudensäädin, EyeSight*1-järjestelmä ei ainoastaan ylläpidä kuljettajan asettamaa nopeutta. Kun järjestelmä havaitsee, että edessä on auto, ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin säätää nopeutta, etäisyyttä ja nopeuseroa tarkkailemalla, että välimatka edessä olevaan autoon pysyy asetettuna. Järjestelmä säätää moottoria, vaihteistoa ja jarruja, jotta nopeus pysyy liikennevirtaan sopivana välillä 0 km/h–180 km/h. Moottoriteille, valtateille ja vastaavan tyyppisille teille suunniteltu ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin havaitsee edellä olevan auton ja sen jarruvalot ja auttaa säilyttämään nopeuden liikennevirran mukaisena helpottaen pitkän matkan ajoa.

KAISTAVAHTI/VIREYSTILAVAHTI

Kaistavahti aktivoituu vain nopeuden ollessa 50 km/h tai enemmän. Jos auto ajautuu kaistan reunaan, suuntavilkku ei ole päällä ja auto on vaarassa joutua pois kaistalta ajonopeuden ollessa noin 50 km/h tai enemmän, kaistavahti varoittaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla.

Etuauton liikkeellelähtö huomautus

Auton ollessa pysähtyneenä liikennevirrassa EyeSight-järjestelmä havaitsee edellä olevan auton lähtevän liikkeelle. Järjestelmä kehottaa kuljettajaa lähtemään liikkeelle äänimerkin sekä vilkkuvan merkkivalon avulla.

Kaistanpitoavustin

Ajaessasi moottoritiellä, maantiellä tai muilla kaistamerkinnät omaavilla teillä kaistanpitoavustin tarkkailee kaistamerkintöjä stereokameralla ja havaitsee, mikäli auto alkaa liikkua ulos merkityltä kaistalta. Se estää kaistalta ajautumista avustamalla ohjauspyörän käyttöä, nopeutesi ollessa 65 km/h tai enemmän.

Peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto

Kun järjestelmä havaitsee lähestyvän törmäysvaaran edessä olevan ajoneuvon tai muun esteen kanssa, peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla hallintapaneelissa. Mikäli kuljettaja ei toimi estääkseen törmäyksen, järjestelmä jarruttaa vähentääkseen törmäyksen voimaa tai jopa välttääkseen sen. Kuljettajan tehdessä toimenpiteitä törmäyksen välttämiseksi, avustin auttaa kuljettajaa. Kun peräänajoa estävä järjestelmä havaitsee edessä olevan törmäysvaaran, väistämisavustin auttaa kuljettajaa kääntymään jyrkästi peräänajon välttämiseksi.*2

ESTEETTÖMÄN LÄHDÖN VALVONTA

Kun EyeSight-järjestelmä havaitsee edessä olevan esteen kuljettajan lähtiessä liikkeelle eteenpäin peruuttamisen sijaan, esteettömän lähdön valvonta varoittaa esteestä lyhyillä äänimerkeillä, vilkkuvalla merkkivalolla ja vähentää moottorin tehoa peräänajon välttämiseksi.

*1 EyeSight-järjestelmä on ajoa tukeva järjestelmä, joka ei välttämättä toimi optimaalisesti kaikissa ajo-olosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisen turvallisuudesta ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Järjestelmän tehokkuus riippuu useista tekijöistä, kuten auton huollosta, sääolosuhteista ja tien kunnosta. Katso tarkemmat tiedot EyeSight-järjestelmän toiminnasta ja toimintaa koskevista rajoituksista omistajan oppaasta. EyeSight on vakiona Forester 2.0XE ja 2.0XS EyeSight.

*2 Koska EyeSight-järjestelmä pystyy havaitsemaan ainoastaan sellaiset kohteet, joiden korkeus maanpinnasta on enemmän kuin yksi metri, järjestelmä ei pysty havaitsemaan alle metrin pituisia lapsia. Tietyt olosuhteet voivat rajoittaa järjestelmän toimintaa.