location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

uutiset

 

Kilpailun säännöt

KILPAILU

Voita Subaru kesällä!

JÄRJESTÄJÄ

Subaru Nordic Ab Lautamiehentie 3
02270 Espoo

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Yksi henkilö voi osallistua ainoastaan yhden kerran.

MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN

Kilpailu alkaa konserttipäivänä klo 17.00 ja päättyy samana päivänä klo 24.00. Voit osallistua kilpailuun valokuvalla, jossa sinä tai useampi henkilö poseeraa Subaru-auton kanssa. Kilpailuun osallistuakseen kuva tulee jakaa Instagramissa. Kuvaan tulee liittää tunniste #subarupose @subaru_finland. Lisäksi voidaksesi osallistua kilpailuun instagramissa käyttäjätilisi asetuksena ei voi olla yksityinen ("private") tai suojattu ("protected").

KILPAILUUN OSALLISTUVIEN KUVIEN JULKAISU

Kilpailuun osallistuvia kuvia julkaistaan Subarun instagram-sivujen lisäksi myös Subarun facebook- ja verkkosivuilla.

VOITTAJAN VALINTA

Kilpailun voittaja arvotaan kaikkien osallistujien kesken konserttia seuraavana päivänä ja voittajille ilmoitetaan kommentoimalla hänen kuvaansa Instagramissa. Mikäli voittajaa ei kilpailun päättymisen jälkeen tavoiteta viiden vuorokauden sisällä tai mikäli kilpailun voittaja ei jostain syystä halua vastaanottaa palkintoa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Voittajan nimi voidaan julkaista kaikilla Subaru Nordic Ab:n hallinnoimilla verkkosivuilla. Kilpailun voittaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

PALKINTO

Arvonnan voittaja saa käyttöönsä Subaru-auton yhdeksi viikoksi kesä – elokuun välisenä aikana 2016. Voittaja saa esittää toiveen automallista ja tarkasta palkinnon luovutusajankohdasta, mutta kilpailun järjestäjällä on lopullinen oikeus ratkaista malli ja ajankohta saatavuuden perusteella. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden jakaa lisäksi muita Subaru-aiheisia palkintoja esimerkiksi kuvan hauskuuden tai vaikuttavuuden perusteella. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Palkinto toimitetaan veloituksetta voittajan kotiosoitetta lähinnä olevalle Subaru-jälleenmyyjälle, jonne auto on myös palautettava viikon käytön jälkeen. Palkintoautossa on voimassa olevat liikenne- ja kaskovakuutukset, joihin sisältyy 500 euron käyttäjän omavastuu mahdollisissa vahinkotapauksissa.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kaikki kilpailuun osallistujat vapauttavat Subarun sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Subaru ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut materiaalin itse ja että ao. materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja samalla siirtää Subarulle pysyvästi kaikki siirrettävissä olevat oikeutensa toimittamaansa kilpailumateriaaliin ja että Subarulla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

MUUT EHDOT

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. Tällä sivustolla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

INSTAGRAM

Tämä kilpailu ei ole instagramin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi kilpailun järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan instagram-palvelua koskevia sääntöjä.