location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

YMPÄRISTÖ

AUTON SUUNNITTELUA YMPÄRISTÖN EHDOILLA

Subarun suunnittelussa on alusta lähtien mukana materiaalien kierrätys sekä jätteiden minimointi. Se huomioidaan niin auton valmistuksessa, käytössä sekä käyttöiän päättyessä. Näillä toimenpiteillä säästämme kalliita materiaaleja, energiavaroja sekä lopulta myös luontoa.

On tärkeää huomioida nämä tavoitteet jo suunnitteluvaiheessa ja siksi suunnittelutiimit seuraavatkin ohjelmaa nimeltä “Car design for recycling”. Tämän kierrätysohjelman tarkoituksena on antaa selkeät ohjeet kaikille suunnittelijoille ja alihankkijoille korkean kierrätysasteen tavoitteesta, joka on tärkeä osa jokaista uutta Subarua.

Luodakseen tehokkaan kierrätysjärjestelmän Subarun tehtaat käyttävät mahdollisimman vähän materiaaleja ja valikoivat materiaaleja, jotka voidaan kierrättää mahdollisimman pitkälle yhdessä.

Kaikki muovi- ja kumiosat on merkitty kansainvälisten kierrätysstandardien mukaisesti.

Lasit ja suuret muovikomponentit kuten puskurit, spoilerit sekä sisälokasuojat ovat helposti irrotettavissa, joka tarkoittaa nopeaa ja tehokasta kierrätystä autokohtaisesti.

Tuotannossa Subaru tekee aktiivista työtä parantaakseen tehokkuutta hyödyntämällä hukkaenergiaa ja energiaksi kelpaavaa jätettä, tämän avulla vähennetään jätemääriä ja raaka-aineiden käyttöä entisestään.

Subarun kierrättäminen ekologisesti on helppoa. Nesteet, kuten polttoaine, moottoriöljy ja jäähdytysneste, valutetaan kokonaan ja kierrätetään. Tietyt komponentit kuten akku, renkaat ja öljynsuodatin suunnitellaan helposti irrotettavaksi ja kierrätetään säädösten mukaisesti. Pyrotekniset osat, kuten turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet, on myös irrotettava ja kierrätettävä turvallisesti ja ekologisesti.

 

 

AUTON KIERRÄTYS

Auton viimeinen omistaja on velvollinen toimittamaan auton sen elinkaaren päätyttyä kierrätettäväksi Suomen Autokierrätyksen viralliseen vastaanottopisteeseen. Todisteeksi kierrättämisestä auton luovuttaja saa romutustodistuksen, joka takaa sen, että omistajan vastuut autosta päättyvät ja että se kierrätetään ympäristöystävällisesti lain vaatimalla tavalla. Auton kierrätys on viimeiselle omistajalle veloituksetonta.


Suomen Autokierrätys hoitaa tuottajavastuun velvoitteet

Auton kierrättäminen perustuu tuottajavastuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottajat vastaavat romu-ajoneuvojen vastaanotosta, käsittelystä ja kierrätyksestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista EU-direktiivissä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.
Tuottajana pidetään auton valmistajaa tai ammattimaista maahantuojaa tai välittäjää.
Suomessa maahantuojat ovat perustaneet Suomen Autokierrätys Oy:n, joka toimii tuottajayhteisönä ja hoitaa kierrätysvelvollisuuden maahantuojien puolesta.


Lisätietoa kierrätyksestä ja virallisista vastaanottopisteistä: www.suomenautokierratys.fi


Autojen maahantuojat kustantavat kierrätyksen – omistajan velvollisuus on toimittaa auto vastaanottopisteeseen.