location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter
subaru play video

EYESIGHT

SUBARUN JOHTAVAA KULJETTAJAN AVUSTIN -TEKNIIKKAA

Kokonaisvaltainen turvallisuutta edistävä tekniikka on tärkeää Subarulle. Oleellinen osa tätä on peräänajojen estäminen, ja pyrimmekin varmistamaan, että onnettomuudet voidaan välttää. Tästä syystä olemme kehittäneet huippuluokkaisen EyeSight-kamerajärjestelmän* 1. EyeSightjärjestelmän kamerat tarkkailevat tietä toisen silmäparin tavoin. Järjestelmän kaksi erinomaisella kuvantunnistuksella varustettua stereokameraa kuvaavat kolmiulotteista värikuvaa lähes yhtä tarkasti kuin ihmissilmä. Kahden kameran kuvien avulla muotoja, nopeuksia ja etäisyyksiä havainnoiva järjestelmä tunnistaa autojen lisäksi moottoripyörät, polkupyörät ja jalankulkijat.*2 Kun järjestelmä havaitsee mahdollisen vaaran, se varoittaa kuljettajaa ja myös jarruttaa tarvittaessa onnettomuuden välttämiseksi. Ajoturvallisuutta tehostava EyeSight-järjestelmä avustaa kuljettajaa ympäristön tarkkailemisessa ja parantaa turvallisuuden tunnetta ajettaessa.

1. Ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin

Toisin kuin perinteinen vakionopeudensäädin, EyeSight-järjestelmä ei ainoastaan ylläpidä kuljettajan asettamaa nopeutta. Kun järjestelmä havaitsee, että edessä on auto, ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin säätää nopeutta, etäisyyttä ja nopeuseroa tarkkailemalla, että välimatka edessä olevaan autoon pysyy asetettuna. Järjestelmä säätää moottoria, vaihteistoa ja jarruja, jotta nopeus pysyy liikennevirtaan sopivana välillä 0 km/h–180 km/h. Moottoriteille, valtateille ja vastaavan tyyppisille teille suunniteltu ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin havaitsee edellä olevan auton ja sen jarruvalot ja auttaa säilyttämään nopeuden liikennevirran mukaisena helpottaen pitkän matkan ajoa.

2. Kaistavahti

Jos kuljettajan tarkkaavaisuus herpaantuu ja auto on vaarassa ajautua pois kaistalta, kaistavahti varoittaa vaarasta äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla. Kaistavahti aktivoituu vain nopeuden ollessa 50 km/h tai enemmän. Jos auto ajautuu kaistan reunaan, suuntavilkku ei ole päällä ja auto on vaarassa joutua pois kaistalta ajonopeuden ollessa noin 50 km/h tai enemmän, kaistavahti varoittaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla.

3. Etuauton liikkeellelähtö huomautus

Kun auto on paikallaan pysähtyneessä liikennevirrassa ja EyeSight-järjestelmä havaitsee, että edessä oleva auto lähtee liikkeelle, etuauton liikkeellelähtö huomautus kehottaa kuljettajaa lähtemään liikkeelle äänimerkin ja vilkkuvan merkkivalon avulla.

4. Kaistanpitoavustin

Ajaessasi moottoritiellä, maantiellä tai muilla kaistamerkinnät omaavilla teillä kaistanpitoavustin tarkkailee kaistamerkintöjä stereokameralla ja havaitsee, mikäli auto alkaa liikkua ulos merkityltä kaistalta. Se estää kaistalta ajautumista avustamalla ohjauspyörän käyttöä, nopeutesi ollessa 65 km/h tai enemmän.

5. Peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto*2

Kun järjestelmä havaitsee kolarivaaran auton tai muun edessä olevan kohteen kanssa, peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja mittariston merkkivalolla. Jos kuljettaja ei tästä huolimatta toimi kolarin estämiseksi, järjestelmä käyttää jarruja automaattisesti törmäyksen voiman vähentämiseksi tai mahdollisuuksien mukaan törmäyksen estämiseksi. Jos kuljettaja pyrkii estämään törmäyksen, peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto avustaa kuljettajaa.

6. Peräänajoa ehkäisevä väistämisapu

Kun peräänajoa estävä väistämisapu havaitsee edessä olevan törmäysvaaran, järjestelmä auttaa kuljettajaa kääntymään jyrkästi peräänajon välttämiseksi

*1 EyeSight-järjestelmä on ajoa tukeva järjestelmä, joka ei välttämättä toimi optimaalisesti kaikissa ajo-olosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisen turvallisuudesta ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Järjestelmän tehokkuus riippuu useista tekijöistä, kuten auton huollosta, sääolosuhteista ja tien kunnosta. Katso tarkemmat tiedot EyeSight järjestelmän toiminnasta ja toimintaa koskevista rajoituksista omistajan oppaasta.

*2 Peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto ei mahdollisesti toimi kaikissa tilanteissa. Kohteen nopeuserosta, korkeudesta ja muista seikoista johtuen EyeSight-järjestelmä ei välttämättä pysty toimimaan optimaalisesti kaikissa tilanteissa.